Szigetújfalu

Szigetújfalu nevének újfalu része a környező településekhez képest későbbi létrejöttét sejteti. A "sziget" megjelölés földrajzi helymeghatározásként később került a név mellé. A környéken talált réz-, és bronzkori leletek a terület korai lakottságára utalnak. Az ercsi révátkelőhöz közel egy római kikötőerőd állt, amely alacsony vízálláskor még látható.

Pajta Pub megállóhely

Szigetújfalu, Rév utca 1.

Lapátos értékelés: 1

Mit érdemes tudni?

Történelem

A honfoglalást követően a falu fejedelmi birtok volt. A XII. században egy magánmonostort alapított Tamás nádor az ún. Ercsi (később Titkoshely)-szigeten. Alapítóját, Tamás nádort 1186-ban ide temették. A monostor bencés, majd később karthauzi, ezt követően ciszterrendiek kezébe került. Az elhagyott épületet a XVIII. század elején még Bél Mátyás látta és leírta művében, utána a betelepülő svábok bontották le, hogy köveiből megépíthessék a mai templomot.

A falu első okleveles említése 1252. augusztus 10-én történt meg, mint a királyné új faluja. 1303-ban egy adásvétel utáni határbejárásban tűnik fel ismét a neve. Hunyadi Mátyás uralkodása idején birtok miatt pereskedett Újfalusi Imre királyi trombitás a ráckevei szerbekkel. A XVI. századból fennmaradt az újfalusi Thrombytás Tamás név. A település a török hódítás idején lakott hely volt. Az 1546-1590 közötti adóösszeírások adatai szerint a faluban 22 és 32 közötti a családfők száma, akik gabona, bor, gyümölcs, len, lencse, széna, méhek, sertések, juhok stb.után fizettek adót a töröknek.